Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Т. Л. Талако, П. А. Витязь, А. И. Лецко, Т. Ф. Григорьева*, Н. З. Ляхов*, М. С. Яковлева**
«Нанокомпозиционные порошки «интерметаллид/оксид», получаемые методом механоактивируемого самораспространяющегося высокотемпературного синтеза »
0971–0977 (2011)

PACS numbers: 62.23.St, 62.25.-g, 81.05.Mh, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.20.Ka, 81.70.-q

Наведено результати досліджень структури та властивостей по-рошків FeAl/Al2O3 і Fe1?хCrхAl/Al2O3, одержаних методою механоа-ктивованої самопоширної синтези. Порошки мають нанокомпози-ційну взаємнопроникну структуру з розміром зерен від 20 до 190 нм, мікротвердістю 217–269 Hv25 та характеризуються відмінною здатністю до детонаційного напорошення. Детонаційні покриття з синтезованих порошків вирізняються високою мікротвердістю (7,5–8,5 ГПа) та хорошими антифрикційними властивостями в умо-вах тертя кочення зі змащуванням.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача