Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Б. Мельник, М. Ю. Барабаш*
«Моделювання бінарних еквікомпонентних щільних пакувань для сумішей твердих сфер»
0963–0969 (2011)

PACS numbers: 36.40.Mr, 61.43.Bn, 61.46.Bc, 61.66.Dk, 82.60.Qr, 83.10.Rs

Запропоновано новий альґоритм побудови багатокомпонентних су-мішей щільних пакувань твердих сфер (ЩПТС). За допомогою вказаного альґоритма одержано найщільніші пакування в бінарних ЩПТС-моделях еквікомпонентного складу для всього діяпазону співвідношення між розмірами сфер. Побудовано залежність щільности пакування сфер від розмірного фактора. Досліджено характер упорядкування в моделях, що відповідають максимумам щільности пакування. Встановлено кореляції між близьким порядком у моделях і реальних кристалічних структурах.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача