Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

И. Ф. Казо, В. А. Покровский*, Л. М. Капитанчук**
«Углерод и углеродные кластеры в керамиках металл–бор–углерод, полученных твердофазным синтезом »
0903–0912 (2011)

PACS numbers: 61.46.Df, 61.48.De, 62.23.Pq, 68.37.Hk, 68.37.Lp, 81.05.Je, 81.05.ub

Показано, що у кераміках TiB2?C, HfB2?C, яких одержано методою високотемпературної фазової синтези, вуглець у вигляді графіту та карбону скупчений в основному між зернами дібориду металу; незначна частина вуглецю знаходиться в аморфному стані. Виниклі при синтезі фуллерени і поліедричні кластери переважно знаходяться в нанопорах, розподілених по об’єму бориду металу.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача