Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Н. Кайдаш
«Свободное спекание и свойства нанодисперсной системы Si3N4–Y2O3–Al2O3»
0895–0902 (2011)

PACS numbers: 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.05.Je, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.40.Np

Наведено результати досліджень процесу вільного спікання, мікроструктури та властивостей високощільних Si3N4-матеріялів, одержаних з нанодисперсних порошків композиційного складу Si3N4–Al2O3–Y2O3. Показано, що ці самоармовані матеріяли з низьким вмістом склофази мають міцність Rbm, яка перевищує 700 МПа, і тріщиностійкість K1с у 5,0 МПа?м1/2, а застосування попереднього газотермічного оброблення вихідних композицій дає можливість підвищити їх міцність за рахунок підвищення однорідности мікроструктури та кількости анізометричних зерен Si3N4 у матеріялі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача