Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. С. Копань, Н. В. Хуторянська, Ю. В. Копань
«Термоелектрична добротність ніклевого порошку»
0863–0871 (2011)

PACS numbers: 62.25.-g, 72.15.Jf, 73.63.Bd, 81.05.Rm, 81.07.Lk, 81.07.Wx, 85.85.+j

Термоелектрична добротність (ТД) ніклевого порошку при темпе-ратурах 293–333 К ZП???1,2Zф???0,6?10?4 К?1. ТД ніклевих фолій Zф???0,5?10?4 К?1. Після адсорбції 2% об. Н2О???НCl (50% об.) нікле-вим порошком ZП?? ??3,6?10?4 К?1, ZП/Zф???7,2, а абсолютна термоерс Еa????10 мкВ/К зростає до Еa????27,6 мкВ/К. ТД і Еa збільшуються завдяки тунелюванню електронів крізь проміжки між частинками порошку.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача