Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. Д. Наумова, Т. А. Войтенко, С. А. Недилько
«Зависимость физико-химических свойств ВТСП-соединений от размера кристаллитов»
0855–0862 (2011)

PACS numbers: 61.50.Nw, 61.66.Fn, 61.72.Hh, 68.37.Hk, 74.62.Bf, 74.62.Dh, 74.72.Hs

Керамічною методою з попереднім одержанням прекурсору синтезовано матеріяли складу Bi2Sr2Ca1?xLnxCu2Oу (Ln — La, Nd, Y, Ho, Lu) та Bi2Sr2?xLnxCaCu2Oу (Ln — La, Nd, Ho, Lu). Досліджено мікроструктуру, область гомогенности, електрофізичні характеристики й кисневу стехіометрію систем Bi2Sr2Ca1?xLnxCu2Oу (Ln — La, Nd, Y, Ho, Lu) і Bi2Sr2?xLnxCaCu2Oу (Ln — La, Nd, Ho, Lu) залежно від ступеня заміщення х та температури переходу в надпровідний стан Тсon. Вивчено вплив умов термічного оброблення на розмір зерна, величину кисневого індексу та критичну температуру. Одержано нанорозмірні частинки (Dсер???0,5–0,15 мкм). Показано, що межі гомогенности зменшуються від 0???x???0,3 за Lu3+ до 0???x???0,05 за La3+.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача