Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. М. Кондрахова, О. П. Ткач, Л. В. Однодворець, І. Ю. Проценко
«Апробація теоретичного моделю розмірного ефекту в магнетоопорі »
0801–0807 (2011)

PACS numbers: 72.10.Fk, 73.43.Qt, 73.50.Bk, 73.50.Jt, 73.61.At, 75.47.Np, 81.40.Rs

Виконано дослідження розмірного ефекту в магнетоопорі тонких плівок Pd (інтервал товщин — 15–45 нм). На основі одержаних ре-зультатів вперше здійснено апробацію класичного теоретичного моделю Тельє і Тоссе для поздовжнього магнетоопору. Одержано задовільну відповідність експериментальних і розрахункових (на основі моделю) даних, зроблено висновок про те, що теоретичний модель більш ефективно враховує зерномежове розсіяння електронів провідности.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача