Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 4

 



Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. І. Похмурський, С. А. Корній, В. І. Копилець
«Моделювання процесу взаємодії кисню з поверхнею бінарних нанокластерів плятина–кобальт з використанням методи DFT»
0771–0782 (2011)

PACS numbers: 31.15.eg, 36.40.Jn, 61.46.Bc, 65.80.-g, 68.43.Bc, 71.15.Mb, 73.22.-f

На основі використання квантово-хемічної методи функціоналу густини (DFT) в кластерному наближенні змодельовано бінарні нанокластери плятина–кобальт та розраховано характеристики їх взаємодії з молекулярним та атомовим киснем. Встановлено залежності розрахованих теплоти адсорбції та енергії активації адсорбції від структури бінарних нанокластерів. Показано, що бінарний нанокластер Pt37Co18, який має зовнішню оболонку з атомів плятини, має найменшу теплоту адсорбції молекулярного та атомового кисню, що дозволило зробити висновок про каталітичну стійкість даного нанокластера до окиснення. Одержані результати добре узгоджуються з відомими експериментальними та теоретичними даними, що свідчить про перспективність використання методи функціоналу густини до теоретичного пошуку хемічного складу і структури ефективних бінарних нанокаталізаторів на основі плятини для їх використання в каталітичних реакціях на катодах ни-зькотемпературних паливних комірок.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача