Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Н. Трефилова, А. Н. Бабушкин
«Электрофизические и релаксационные эффекты, возникающие при формировании новых фаз в нанокристаллическом диоксиде циркония при высоких давлениях.»
0467–0472 (2011)

PACS numbers: 72.15.Eb, 72.15.Lh, 72.80.Tm, 73.63.Bd, 81.07.Wx, 81.40.Rs, 81.40.Vw

В роботі досліджено електроопір зразків стабілізованого діок-сиду цирконію різної дисперсности від 10 до 500 нм в умовах ти-ску 20–50 ГПа та діяпазону температур 77–400 К. Встановлено наявність структурних змін, що реалізуються при обробленні тиском в інтервалах 30–37 ГПа і 40–44 ГПа. Виявлено залежність тиску переходу у високопровідний стан від розміру кристалітів. Досліджено електрофізичні та релаксаційні ефекти, які виникають при формуванні нових кристалічних фаз.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача