Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. К. Федотов, Ю. А. Федотова*, Ю. В. Касюк*, А. В. Мазаник, М. А. Андреев**, А. Н. Суворов**, А. П. Ива-нов**, M. Marszalek***
«Электропроводность плёночного композита NiCoCr–MoS2.»
0457–0465 (2011)

PACS numbers: 61.05.cp, 61.46.Hk, 72.25.Mk, 72.60.+g, 72.80.Tm, 73.40.-c, 81.07.Bc

Аналіза температурних залежностей електропровідности плівко-вого композита (Ni46,7Cr25Co20Al6Ta2Y0,3)70(MoS2)30 виявила одноча-сну дію у ньому металевого та активаційного механізмів провід-ности, що не є типовим для композита на металевому боці перехо-ду метал–діелектрик. Подібне може бути обумовленим одночасним перебігом процесів електроперенесення по частинках металевої фази і тунелювання електронів через міжґранульні межі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача