Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Z. A. Duriagina, N. Pavlenko*, and N. Shcherbovskikh
«Interstitial Cr Impurities in Iron: Multiferroic Properties.»
0441–0455 (2011)

PACS numbers: 61.50.Lt, 61.72.Bb, 66.30.-h, 71.15.Nc, 71.20.Be, 73.20.At, 75.75.-c

З використанням теорії функціоналу густини виконано повну атомову релаксацію об’ємного фериту з 12,5%-концентрацією мо-ноатомового міжвузловинного Cr, який періодично розташовуєть-ся на гранях ОЦК-комірки Fe?. Показано, що структурна релакса-ція призводить до значних зміщень атомів і формування нових високостабільних конфіґурацій з паралельними ланцюжками окта-едрично впорядкованого Fe. Збільшена магнетна поляризація в низькосиметрійному металевому стані цього типу стопів може контролюватися ззовні додатковим введенням немагнетних домі-шок, таких як азот. Електронні властивості одержаних стопів втілення можуть виявитися важливими для їх застосування в спі-нтроніці та багатофункціональних приладах.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача