Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. В. Касюк, А. К. Федотов*, M. Marszalek**, А. Karczmarska**, J. Przewoznik**, Cz. Kapusta**
«Фазовый состав и магнитная структура нанокомпозитов FeCoZr–(PbSrNaBi)(ZrTi)O3»
0419–0431 (2011)

PACS numbers: 61.05.Qr, 75.50.Tt, 75.60.Ej, 75.75.Cd, 76.80.+y, 81.07.Bc, 82.80.Gk

Вивчено фазовий склад та магнетні властивості ґранульованих нанокомпозитів FeCoZr–(PbSrNaBi)(ZrTi)O3, синтезованих у кисневмісному середовищі з різним тиском кисню. Аналіза фазового складу виконувалася методою Раманової та ЯГР-спектроскопії, а магнетних властивостей — методою вібраційної магнетометрії. Встановлено взаємозв’язок між умовами синтези композитів, а також окисненням металевих ґрануль, з одного боку, та магнетними властивостями нанокомпозитів, з іншого. Виявлено можливість зміни положення порогу перколяції та величини магнеторезистивного ефекту в матеріялі шляхом варіяції тиску кисню при синтезі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача