Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Л. Карбівський, А. П. Сорока, В. Х. Касіяненко
«Діелектричні властивості апатитів кальцію і кадмію, розраховані з перших принципів. »
0409–0418 (2011)

PACS numbers: 71.15.Mb, 77.22.Ch, 77.22.Ej, 77.84.-s, 78.20.Ci, 82.75.-z, 87.85.Qr

Поляризації, діелектричні тензори, функції залежности діелектричних компонент від частоти, Борнові ефективні заряди для апатитів виду Me10(РO4)6Х2, де Me — це Са або Сd, а Х???F, OH, Cl або Br, було розраховано, спираючись на сучасну теорію збурення функціоналу густини (DFPT) з використанням псевдопотенціяльного підходу і пласких хвиль в якості базису. Проаналізовано ступінь відхилу діелектричних тензорів від ізотропности.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача