Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. С. Вохминцев, И. А. Вайнштейн, Д. А. Бекетов, Д. М. Спиридонов, А. Р. Бекетов, Д. В. Харитонов
«Параметры оптически стимулированной люминесценции в нанопорошках на основе нитрида алюминия.»
0365–0374 (2011)

PACS numbers: 61.80.Ba, 78.55.Hx, 78.60.Kn, 78.60.Lc, 78.66.Vs, 81.07.Wx, 81.40.Tv

Досліджено особливості оптично стимульованої люмінесценції (ОСЛ) при стимулюванні лазером 660 нм у нанорозмірних порошках нітриду алюмінію та вплив персистентного згасання фосфоресценції при варіюванні часу УФ-опромінення. Показано необхідність врахування фосфоресценції для надійної та вірогідної оцінки ввібраної дози методою ОСЛ. Виявлено, що після запису ОСЛ-відгуку реєструється інтенсивний сиґнал термостимульованої люмінесценції (ТЛ), який може бути представлений у вигляді суперпозиції двох піків та використаний як додатковий спосіб оцінювання ввібраної дози йонізувального випромінення. Розраховано значення кінетичних мікропараметрів низько- та високотемпературної ТЛ-компонент, які змінюються в невеликих межах при варіюванні часу опромінення.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача