Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. Н. Кириченко*, В. Н. Денисов*,**, В. Д. Бланк*,**, Б. Н. Маврин*, Е. А. Виноградов**, К. В. Гоголинский*, А. С. Усейнов*, Вели-Матти Тиайнен***, Антти Соининен***, Юрё Конттинен****
«Исследование алмазоподобных углеродных плёнок методами комбинационного рассеяния света и наноиндентирования.»
0307–0311 (2011)

PACS numbers: 07.35.+k, 62.20.Qp, 68.60.Bs, 78.30.-j, 81.05.uj, 81.40.Tv, 81.70.Bt

Методами комбінаційного розсіяння світла (КРС) та наноінден-тування вивчено діямантоподібні вуглецеві плівки (DLC) та гіб-ридні плівки діямантоподібного вуглецю з органічним полімером (DLC–p-h). За даними КРС діямантоподібні вуглецеві плівки представляють собою тетраедричний аморфний вуглець (ta-C), а гібридне покриття можна віднести до гідрованого тетраедричного аморфного вуглецю (ta-C:H). За даними, яких одержано при збудженні світлом з довжиною хвилі 257 нм (УФ–КРС), частка sp3-зв’язків у діямантоподібних вуглецевих плівках складала ??20%. Ці дані добре узгоджуються з виміряною твердістю та Юнґовим модулем.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача