Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Л. Павленко, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко, М. Є. Корнієнко, А. І. Момот, В. А. Брусенцов, Ю. Є. Грабовський, Е. М. Шпілевський*, В. В. Стрельчук**, О. Д. Рудь***, В. М. Ткач****
«Хемічна взаємодія та полімеризація у плівках С60–Sn.»
0291–0306 (2011)

PACS numbers: 61.48.-c, 68.37.Hk, 68.55.ap, 78.30.Na, 78.66.Tr, 81.05.ub, 82.35.-x

Експериментально досліджено морфологію, структурні, коливні та електронні властивості двошарової плівки C60–Sn у вихідному стані та після відпалу. Виконано теоретичні дослідження взає-модії атомів цини з молекулями фуллеренів. З першопринципних розрахунків показано можливість утворення різних типів ком-плексів C60–Sn; розраховано їх енергетичні характеристики та коливні спектри. Порівняння експериментальних і теоретичних результатів указує, що в плівках C60–Sn встановлюється поліме-ризація як наслідок утворення комплексів фуллеренів з метала-ми.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача