Випуски

 / 

2011

 / 

том 9 / 

випуск 2

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Невидимов, В. Ф. Разумов, С. Б. Бричкин
«Моделирование обратных мицелл методом молекулярной динамики»
0275–0282 (2011)

PACS numbers: 64.75.Yz, 81.16.Dn, 81.16.Fg, 82.30.Rs, 82.33.Nq, 82.70.Uv, 83.10.Rs

Досліджено різні підходи у молекулярно-динамічному моделюван-ні обернених міцел АОТ. Встановлено, що підхід з передсформо-ваною міцелою застосовний тільки, коли є додаткова інформація, за допомогою якої цю міцелу можна побудувати. Підхід, що ґрунтується на самозбиранні міцел, не потребує початкових знань про міцели та, більш того, може надати таку інформацію.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача