Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

И. М. Черненко, О. П. Мысов, О. Ю. Олейник, А. И. Ивон*
«Получение и диагностика нанодисперсной системы комплекса оксованадия (V).»
0983–0991 (2010)

PACS numbers: 68.37.Hk, 68.47.Jn, 79.30.Hv, 81.05.Je, 81.07.-b, 82.65.+r, 82.70.-y

Описано методу одержання нанодисперсної системи комплексу ок-сованадію (V). Синтезу кінцевого продукту виконували у два етапи. На першому етапі використовували водний розчин п’ятиокису ванадію V2O5, в який вводили розчинену у воді етандійову кислоту. У такому середовищі відбувається реакція хемічної взаємодії, що супроводжується активним виділенням вуглекислого газу, в результаті якої утворюється блакитний прозорий розчин з водневим показником рН???1,37. Результати досліджень цього розчину свідчать про утворення змішаної етандійової та поліванадійової кислоти Н2V4O9. На другому етапі у створений розчин вводили гідроксид амонію. В результаті утворюється водне середовище коричневого кольору, водневий показник якого наближається до 7. Результати діягностування середовища свідчать про утворення комплексу оксованадію. Дослідження оптичних властивостей на мікропроцесорному спектрофотометрі SPEKOL-11 свідчать про те, що середовище являє собою золь, для якого характерне розсіяння світла відповідно до Релейового закону. Розрахунки свідчать про присутність кольоїдних частинок розміром 5–50 нм. Висушений продукт досліджували методами рентґенофазової аналізи та Фур’є-спектроскопії. Результати свідчать про одержання кислої солі оксованадію. Дослідження одержаного продукту виконували за допомогою сканівного електронного мікроскопа.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача