Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. В. Волков, Л. С. Лысюк, В. С. Воробец, Г. Я. Колбасов, В. М. Огенко
«и электрокаталитические свойства наноструктурированной поверхности оксидированного титана с углеродными включениями.»
0963–0969 (2010)

PACS numbers: 73.50.Pz, 78.67.Rb, 81.05.Rm, 82.45.Jn, 82.50.Hp, 82.80.Fk, 82.80.Ms

Електрохемічною методою синтезовано пористі структури ТiО2 з наноукрапленнями сполук вуглецю, досліджено їх спектраль-ні характеристики, встановлено підвищену фоточутливість і каталітичну активність в процесі електровідновлення кисню.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача