Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. Н. Безкровная, И. М. Притула, В. М. Пузиков, В. В. Маслов*, М. И. Колыбаева, Ю. А. Гуркаленко**, О. М. Вовк, А. В. Лопин, А. Г. Плаксий***
«Активные среды на основе SiO2 c инкорпорированными молекулами родаминов и пирентетрасульфоновой кислоты.»
0927–0940 (2010)

PACS numbers: 68.37.Lp, 78.20.Ci, 78.55.Mb, 78.67.Ve, 81.07.Pr, 81.20.Fw, 82.70.Gg

Золь–ґель-методою синтезовано SiO2-матриці з інкорпорованими молекулями флюоресцівних барвників. Прозорість зразків зале-жить від молярного співвідношення води і формаміду. Вивчено вплив силікаґельної матриці на виникнення ексимерної флюорес-ценції тетранатрійової солі 1, 3, 6, 8-пірентетрасульфонової кислоти. Визначено поріг ґенерації SiO2-матриці з родаміном 6G. Довжина хвилі ґенерації родаміну 6G в SiO2-матриці склала 575,7 нм, а півширина спектру — 2,2 нм.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача