Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. В. Саввова, Л. Л. Брагина, Е. В. Бабич
«Наноструктурные кальцийсиликофосфатные стеклокристаллические материалы медицинского назначения.»
0903–0910 (2010)

PACS numbers: 61.43.Fs, 61.46.Hk, 81.05.Kf, 81.30.Fb, 87.64.Ee, 87.85.J-

Досліджено вплив нанорозмірних неоднорідностей на процеси фа-зового розділення в кальційсилікофосфатних стеклах медичного призначення. Встановлено, що наявність краплеподібних нано- та мікронеоднорідностей у структурі кальційсилікофосфатних стекол суттєво впливає на розшарування скла в передкристалі-заційному періоді, сприяючи інтенсивній тонкодисперсній крис-талізації гідроксоапатиту та рутилу після термооброблення. Встановлено, що для тонкодисперсної об’ємної кристалізації фосфатів кальцію необхідною умовою є забезпечення стехіомет-ричного співвідношення фазоутворювальних оксидів у кількості 5 мол.% P2O5 і 8 мол.% CaO та наявність у складі скла оксиду ти-тану вмістом 8 мол.%.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача