Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Л. Карбовский, Н. А. Курган, В. Х. Касияненко
«Морфологические особенности, пространственно-структурная организация и свойства кальцинированных образований биогенного происхождения.»
0891–0901 (2010)

PACS numbers: 68.37.Ps, 78.30.Jw, 79.60.Jv, 87.64.Dz, 87.64.K-, 87.80.Lg, 87.85.jf

Методами атомово-силової мікроскопії, Рентґенової емісійної, фотоелектронної та ІЧ-спектроскопії, а також ЯМР досліджено морфологічні особливості, просторово-структурну організацію та властивості кальцинованих утворень біогенного походження. Встановлено, що механізм утворення кальцинованих частинок складається з одночасного формування наночастинок та нанокристалів CaCO3. Формування наночастинок кальциту розмірами у 7–10 нм відбувається на волокнах органічного матриксу. Центри росту кристалів на органічних ядрах представляють собою нашарування монолітних кристалічних утворень розміром у 240–300 нм і складаються із нанокристалів кальциту. Властивості біогенного CaCO3 відрізняються від властивостей кальциту, одержаного промисловим шляхом.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача