Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. В. Федорчук, Т. Б. Желтоножська, Н. М. Пермякова, Ю. П. Гомза*, М. Ю. Барабаш**, Ю. А. Куницький**
«Наноструктуровані A–b–B–b–A триблок-кополімери з гідрофільними хемічно комплементарними компонентами.»
0869–0889 (2010)

PACS numbers: 61.05.cf, 61.43.Hv, 64.60.al, 64.70.pj, 81.07.Nb, 82.35.Jk, 82.70.Uv

Досліджено структурні особливості триблок-кополімерів (TБК) ПАА–b–ПЕО–b–ПАА, що здатні до формування водневозв’язаних внутрішньомолекулярних полікомплексів (ІнтраПК), яких синтезовано вільнорадикальною блок-кополімеризацією поліакриламіду з поліетиленгліколями різної молекулярної маси МПЕО. Виявлено мікрофазовий розподіл в аморфних областях структури TБК з високими МПЕО. Доведено, що основна причина цих ефектів — комплексоутворення блоків ПEO і ПAA за рахунок водневих зв’язків. На основі дослідження методами ширококутнього розсіяння Рентґенових променів (WAXS) і малокутнього розсіяння Рентґенових променів (SAXS) морфології їх блочної структури встановлено, що має місце повне руйнування кристалічної структури ПЕО в TБК з MvПЕО???4?104 і різке зниження ступеня кристалічности ПЕО з MvПЕО???4?104, яке обумовлено комплексоутворенням блоків ПЕО і ПАА. Виконано комп’ютерне моделювання профілів SAXS, що ґрунтується на підході Beaucage.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача