Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

И. С. Михаловский, Г. Б. Мельникова*, В. А. Тарасе-вич**, М. В. Самойлов
«Триглицеридные наноструктуры и их пространственно-временная динамика.»
0861–0868 (2010)

PACS numbers: 61.46.Bc, 68.37.Ps, 81.07.Nb, 81.16.Fg, 82.40.-g, 82.70.Dd, 87.85.Rs

Одержано низькорозмірну дисперсну систему з тригліцеридів олеїнової кислоти. З використанням методи атомово-силової мі-кроскопії встановлено, що дисперсна фаза являє собою матрицю ґльобулярних наноструктур. Методою спектральної аналізи пока-зано, що кольоїд із тригліцеридів олеїнової кислоти характе-ризується низькою швидкістю деструкції дисперсної фази з кон-стантою швидкости порядку 10?5 с?1. Наноструктури з тригліцери-дів олеїнової кислоти можуть бути основою кольоїдної форми бі-оциду полігексаметиленгуанідингідрохлориду.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача