Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. В. Смирнова, И. В. Ефимова, С. Л. Хилько, И. А. Опейда, В. И. Рыбаченко
«Совместное действие аскорбиновой и гуминовой кислот в процессах радикально-цепного окисления.»
0843–0849 (2010)

PACS numbers: 82.35.Rs, 82.45.Wx, 82.45.Yz, 87.14.Pq, 87.15.R-, 87.80.-y, 87.85.Rs

Газоволюмометричною методою досліджено спільну дію аскорбіно-вої і гумінової кислот у процесах радикально-ланцюгового оки-снення модельних вуглеводнів. Показано, що аскорбінова і гу-мінова кислоти, залежно від їх концентрації в системі, можуть вести себе як інґібітори або прооксиданти радикально-ланцюгового окиснення. Це може бути перспективним для ство-рення комплексних препаратів цілеспрямованої дії з реґульова-ними окиснювально-відновними властивостями і розроблення ан-тиоксидантів і прооксидантів на їх основі для наномедицини.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача