Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. В. Смирнова, И. В. Ефимова, С. Л. Хилько, И. А. Опейда, В. И. Рыбаченко
«Антиоксидантные свойства гуминовых кислот в процессах радикально-цепного окисления. »
0835–0841 (2010)

PACS numbers: 82.35.Rs, 82.37.Rs, 82.45.Wx, 82.45.Yz, 87.14.Pq, 87.80.-y, 87.85.Rs

Газоволюмометричною методою доведено, що гумінові кислоти з бурого вугілля виявляють виражені антиоксидантні властивості й є ефективними інґібіторами ініційованого радикально-ланцюгового окиснення вуглеводнів (кумол і етилбензол). Це дозволяє рекомендувати гумінові кислоти для застосування в медицині як перспективних нанорозмірних антиоксидантів і біологічно активних природніх полімерів для розроблення нових класів лікарських препаратів і нових наноматеріялів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача