Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. Л. Хилько, Р. Г. Семенова, В. И. Рыбаченко
«Взаимодействие солей гуминовых кислот с витаминами группы B.»
0829–0833 (2010)

PACS numbers: 82.37.Rs, 82.39.-k, 82.45.Tv, 82.45.Yz, 87.14.Pq, 87.15.N-, 87.80.-y

Кальориметричною і потенціометричною методами показано можли-вість взаємодії солей гумінових кислот з вітамінами групи В (В1 і В6). Ця взаємодія може здійснюватися між зарядженими групами макроаніона гумінової кислоти та позитивно зарядженими групами молекуль вітамінів. Це може бути перспективним для одержання нанорозмірних гепатопротекторів і адресного доставляння ліків.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача