Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Ю. П. Муха, А. М. Еременко, Н. П. Смирнова, А. О. Дорошенко*, И. П. Теренецкая**, Т. H. Орлова**
«Влияние наночастиц золота в матрице SiO2 на спек-тральные свойства и фотохимию адсорбированных молекул родамина 6Ж и провитамина D.»
0813–0828 (2010)

PACS numbers: 78.55.Mb, 78.67.Rb, 78.67.Ve, 82.50.Hp, 82.70.Uv, 87.14.Pq, 87.64.K-

Досліджено вплив невеликих концентрацій наночастинок золота в композиті Au–SiO2 (0,02% Au мас.) на спектри вбирання та люмі-несценції адсорбованого барвника родаміну 6Ж (R6G), а також на фотохемічну поведінку біологічно активної молекулі — провіта-міну D. В кольоїдних розчинах наночастинок (НЧ) Au спектральна поведінка молекуль барвника R6G визначається його взаємодією з молекулями стабілізатора, які оточують наночастинки золота. Спектри барвника в основному і збудженому стані мало чутливі до захищеної шаром стабілізатора частинки золота. В гетерогенній системі Au–SiO2 у вакуумних умовах фотолюмінесценція R6G ефективно гаситься НЧ золота. При впусканні повітря адмолекулі води утворюють прошарок між наночастинками та барвником, оптимальний для того, щоб відбулося резонансне перенесення енергії від R6G до НЧ Au та посилення флюоресценції з ефективністю 50–100% у діяпазоні мольних співвідношень R6G до Au 0,2–0,25. Кінетика згасання R6G підпорядковується біекспоненційному рівнанню та сильно залежить від співвідношення компонентів. Суспензія Au–SiO2 в розчині 7-дегідрохолестерину (7-ДГХ, провітамін D3) в етиловому спирті не впливає істотно на його фотоперетворення порівняно з раніше вивченою кінетикою фотореакції 7-ДГХ в присутності SiO2. Додавання частинок Au–SiO2 в нематичний рідкий кристал з домішкою 7-ДГХ також не виявило значного впливу на кінетику фотореакції. Присутність Au–SiO2 у високій концентрації в холестеричному рідкому кристалі з домішкою 7-ДГХ призвело до зміщення смуги селективного відбиття кристалу, певно, внаслідок розупорядкування його структури. При створенні гетерогенних композитів на основі НЧ металу в матриці SiO2 з адсорбованими органічними сполуками та біомолекулями необхідно враховувати можливість утворення декількох адсорбційних станів молекуль на поверхні кремнезему.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача