Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. В. Мехаев, М. Г. Первова, О. П. Таран*, И. Л. Симакова*, В. Н. Пармон*, М. А. Саморукова, Ю. Г. Ятлук
«наносистеми Pd/Сибунит — эффективные катализаторы процесса гидродехлорирования токсичных хлорароматических продуктов.»
0799–0811 (2010)

PACS numbers: 68.37.Lp, 81.07.Wx, 81.16.Hc, 82.30.Vy, 82.65.+r, 89.60.Ec

Одержано нанодисперсний паладійовий каталізатор на основі вуглецевого матеріялу серії Сібуніт і визначено його текстурні й морфологічні характеристики. Досліджено каталітичні властивості одержаних систем у процесі рідкофазного гідродехльорування токсичних хльорароматичних продуктів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача