Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 4

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. А. Солопан, А. Г. Белоус, С. П. Осинский*, А. И. Тов-столыткин**
«Особенности создания наноматериалов на основе модифицированных манганитов лантана–стронция для гипертермии опухолей. »
0775–0786 (2010)

PACS numbers: 75.47.Lx, 75.50.Mm, 81.20.Fw, 82.70.Gg, 83.80.Kn, 87.19.xj, 87.85.jj

Синтезовано феромагнетні нанорозмірні частинки на основі тве-рдих розчинів манганітів лантану–стронцію золь–ґель-методою. Показано можливість керування аґреґатною формою частинок, які утворюються під час синтези. На основі синтезованих нанороз-мірних частинок та водних розчинів агарози одержано магнетні рідини та досліджено їх властивості.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача