Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. М. Мышляев, М. М. Кулак, Е. Г. Пашинская
«Создание наноструктурного сверхпластичного состояния в сплавах на основе алюминия »
0217–0222 (2010)

PACS numbers: 61.72.Ff, 61.72.Hh, 61.72.Mm, 62.20.fq, 62.23.St, 81.40.Lm, 83.50.-v

Вивчено особливості механічної й структурної поведінки в процесі надпластичного (НП) плину в стопі на основі алюмінію. Встановлено, що стаціонарна деформація НП-плину реалізується при структурному стані в об’ємі матеріялу, якому відповідає динамічна стаціонарність характеристик елементів структури. Показано, що НП-плин на стадії «зміцнення» реалізується за рахунок дислокаційного ковзання усередині зерен, а на стадії «знеміцнення» він здійснюється за механізмом ковзання по межах зерен.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача