Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. Л. Водоп’янов, Л. Г. Гречко, О. Ю. Грищук, Л. Ю. Куницька, О. Ю. Семчук
«Розсіяння електромагнетного випромінення шорсткими фрактальними поверхнями »
0143–0152 (2010)

PACS numbers: 03.50.De, 61.05.cc, 61.72.Ff, 68.35.Ct, 68.37.Yz, 68.49.Uv, 81.70.Fy

Виконано комп’ютерне моделювання реальних шорстких поверхонь за допомогою двовимірної Вейєрштрассової функції. На основі скалярної Кірхгоффової теорії розраховано індикатрису розсіяння електромагнетних хвиль для різних типів шорстких поверхонь і кутів падіння. Показано, що індикатриса розсіяння електромагнетних хвиль шорсткою поверхнею з фрактальним рельєфом має складну структуру і містить сплески інтенсивности в напрямках, які лежать досить далеко від напрямку дзеркального відбиття.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача