Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Yu. M. Barabash, M. A. Zabolotny, and T. V. Serdenko
«The Wavelet Method for the Analysis of Electron-Transfer Kinetics in Bacterial Reaction Centres »
0113–0128 (2010)

PACS numbers: 82.20.Db, 82.20.Pm, 82.20.Xr, 82.30.Fi, 82.39.Jn

У даній роботі обговорюється кінетика переносу електронів у бактеріяльних реактивних центрах (РЦ). Аспекти релаксаційних процесів і фотоіндукованих структурних перетворень у молекулярному комплексі РЦ Rhodobacter sphaeroides як результат внутрішньомолекулярного переносу електронів було вивчено вейвлет-аналізою. Релаксаційна кінетика має S-подібний характер залежности від часу константи швидкости повернення електрона від акцептора після вимикання стимулювального світла. Релаксаційні криві РЦ є нестаціонарними (залежать від часу). Розглянуто дворівневий модель переносу електронів. Центри реакції розглянуто як динамічні у часі й ідентичні один до одного. Вейвлет-аналіза кінетики релаксації дозволяє припустити, що експоненти релаксаційних кривих не включаються одночасно, а з’являються по черзі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача