Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. С. Семко, Л. П.Сторожук, П. П. Горбик, М. В. Абрамов, О. І. Оранська
«Синтеза та властивості магнеточутливих нанокомпозитів магнетит/діоксид кремнію з метою створення імуносорбентів »
0101–0111 (2010)

PACS numbers: 61.05.cp, 75.50.Tt, 75.75.Cd, 78.67.Sc, 81.16.-c, 82.37.Rs, 87.64.Cc

Розроблено методику модифікування поверхні магнетиту оксидом кремнію. Як модифікатор використовували силікат натрію. Методами рентґеноструктурної аналізи, ІЧ-спектроскопії з Фур’є-нагромадженням досліджено особливості структури одержаних нанокомпозитів. За допомогою вібраційного магнетометра визначено їх магнетні характеристики. На основі нанокомпозитів Fe3O4/SiO2 одержано імуносорбенти з іммобілізованим на їх поверхні імуноглобуліном людини. Досліджено фізичну адсорбцію нормального імуноглобуліну людини на одержаних нанокомпозитах за допомогою спектрофотометричної методи.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача