Випуски

 / 

2010

 / 

том 8 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Я. А. Сычикова, В. В. Кидалов, Г. А. Сукач
«Влияние кристаллографической ориентации на формирование пористой поверхности фосфида индия »
0091–0099 (2010)

PACS numbers: 81.05.Ea, 81.07.Bc, 81.10.Aj, 81.16.Rf, 81.65.Cf, 82.45.Vp, 84.60.Jt

У даній роботі досліджено вплив кристалографічної орієнтації підложжя фосфіду індію на формування поруватої поверхні. Запропоновано ефективний механізм пороутворення, що пояснює залежність форми пор від орієнтації підложжя. У випадку кристалографічної орієнтації (100) фосфіду індію пори мають форму, близьку до квадратової. Для зразків, одержаних на підложжях з орієнтацією (111), система пор має складний характер: пори нерівномірно розподілені по поверхні кристалу та мають трикутну форму.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача