Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. М. Куликов, Н. Б. Кёниг, Н. В. Шевчук, Л. Г. Аксельруд, В. Н. Давыдов
«Слоистые наноструктуры дисульфидов вольфрама и молибдена: процессы деинтеркаляции водорода и десорбции кислорода »
0931–0940 (2009)

PACS numbers: 61.05.cp, 68.43.Vx, 81.07.Bc, 81.70.Pg, 82.80.Jp, 82.80.Ms

Наведено результати мас-спектрометричних та Рентґенових досліджень процесів деінтеркаляції водню з водневих інтеркаляційних нанофаз HхWS2 (0???х???1,55), HхМоS2 (0???х???0,45) і десорбції кисню з їх поверхні. За результатами мас-спектрометричних досліджень встановлено, що процес десорбції кисню з поверхні наночастинок HхWS2 і НхMoS2 відбувається у вигляді О2. Для наночастинок HxWS2 (0,67???х???1,55) виділення кисню здійснюється при 800–1100 К (максимум виділення — 900 К) і передує процесу деінтеркаляції водню в молекулярному вигляді (1000 К), що супроводжується також виділенням сірководню при більш високих температурах (1200–1300 К). Температури десорбції кисню та її інтенсивність помітно залежать від кінетичних факторів і середніх розмірів наночастинок. Встановлено кореляції між зазначеними процесами і структурними властивостями анізотропних наночастинок, а також змінами їх середніх розмірів.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача