Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. В. Халамейда
«Некоторые новые подходы при механохимическом синтезе нанодисперсного титаната бария »
0911–0918 (2009)

PACS numbers: 07.60.Rd, 77.84.Dy, 81.07.Wx, 81.16.Be, 81.20.Ev, 81.70.Pg, 82.50.Hp

Прямою механохемічною синтезою одержано зразки титанату барію — розкладом титанілоксалату барію та взаємодією ВаО з TiO2, для яких спостерігається фазовий перехід фероелектрик–параелектрик. Механохемічний титанат барію виявляє фотокаталітичну активність, величина якої залежить від наявности структурних дефектів.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача