Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. С. Дорошкевич, И. А. Даниленко, И. А. Ящишин, Т. Е. Константинова, Г. К. Волкова, В. А. Глазунова
«Роль поверхностного кислорода в процессах структурообразования нанопорошковых дисперсных систем на основе диоксида циркония »
0893–0899 (2009)

PACS numbers: 62.50.-р, 65.80.-g, 68.37.Lp, 68.47.Gh, 81.07.Wx, 81.40.Vw, 82.70.Dd

У рамках теорії коаґуляції ліофільних кольоїдних систем на основі даних електронної мікроскопії (ТЕМ), рентґеноструктурної аналізи (РСА), ІЧ-Фур’є-спектроскопії (FTIR) і методи БЕТ (на основі теорії Брунауера, Еммета й Теллера) показано, що сорбований кисень у нанопорошках діоксиду цирконію сприяє роз’єднанню наночастинок у нормальних умовах (контакти коаґуляційного типу) і знижує ущільнення (сприяє коаґуляції) в умовах високого гідростатичного тиску (ВГТ).

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача