Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. И. Трофименко, Н. Н. Цыба, Н. А. Ярошенко
«Новый эффективный метод темплатного синтеза мезопористого Zr, Si-сорбента »
0887–0891 (2009)

PACS numbers: 61.46.Bc, 81.07.Wx, 81.16.Hc, 81.20.Fw, 82.45.Jn, 82.65.+r, 82.70.Gg

Оксиди перехідних металів відіграють важливу роль як промислові каталізатори і підкладки для каталізаторів, але їх питомі поверхні зазвичай малі, а структура пор — невизначена. Матеріяли типу МСМ-41 позбавлені цих недоліків. В даній роботі показано можливість розроблення темплатним способом ефективного мезопористого Zr, Si-матеріялу з використанням дешевих реаґентів. Синтезовані матеріяли характеризуються високою питомою поверхнею, певною структурою пор та каталітичною активністю.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача