Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

П. П. Горбик, І. В. Дубровін, Ю. О. Демченко, М. М. Філоненко
«Синтеза порожнинних сферичних наночастинок діоксиду кремнію »
0877–0885 (2009)

PACS numbers: 61.46.Bc, 81.07.Wx, 81.16.Be, 81.20.Rg, 82.33.Ln, 82.70.Rr, 82.80.Pv

Розглянуто основні принципи і методи одержання порожнинних неорганічних наносфер. Синтезу здійснювали безпосередньо на поверхні частинок аерозолю розчину тетрахльорсилану у чотирихльористому вуглеці. Визначено умови для формування частинок із заданою структурою і морфологією. Виконано дослідження фазового, елементного складу і морфології одержаних частинок за допомогою метод Рентґенової фазової аналізи, Оже-спектроскопії, растрової електронної мікроскопії.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача