Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. И. Рыкова, А. С. Черный, Е. Н. Хацько, Ф. Н. Буханько
«Магнитные свойства NdMnO3.1 при низких температурах »
0859–0866 (2009)

PACS numbers: 75.30.Cr, 75.30.Kz, 75.30.Wx, 75.40.Cx, 75.50.Ee, 75.60.Ej, 75.75.Cd

Поміряні температурні залежності магнетної сприйнятливости манганіту NdMnO3.1 і розведеного La0.1Nd0.9Mno3.1 за різних режимів охолодження (ZFC- і FC-режими) в інтервалі температур 300–0,5 К і в магнетних полях до 3,5 кЕ. Існування в оксидах йонів мангану з різною валентністю призводить до співіснування нанорозмірних феромагнетних і антиферомагнетних фаз. Це призводить до чітких відмінностей між кривими ?ZFC(T) і ?FC(T) за всіх експериментальних полів. Для обох зразків залежності ?(T) демонструють дві чіткі аномалії близько 11 К і 60 К. Поблизу 60 К криві ?(Т) показують аномалію, типову для фазового переходу у феромагнетний упорядкований стан. Близько 11 К відбувається впорядкування підґратниці Nd3?. Були досліджені польові залежності магнетованости манганітів в інтервалі температур від 0,5 К до 100 К та у магнетних полях до 20 кЕ. Криві М(Н) для обох сполук демонструють гістерезу. У зразку NdMnO3,1 спостерігається перехід, подібний метамагнетному, коли під дією прикладеного магнетного поля частина антиферомагнетних кластерів перекидається у феромагнетний стан. У цьому процесі важливу роль відіграє впорядкована підсистема Nd3?.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача