Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. П. Ольховик, З. І. Сизова
«Критичні поля оберненого магнетування системи нанокристалів з об’ємами, близькими до суперпарамагнетного »
0851–0858 (2009)

PACS numbers: 75.20.Ck, 75.30.Gw, 75.50.Tt, 75.60.Jk, 75.75.Cd, 81.07.Wx, 81.40.Rs

Запропоновано методику визначення температурної залежности критичного поля оберненого магнетування для системи частинок з реальним розподілом за морфологічними параметрами та об’ємами, близькими до суперпарамагнетного. Експериментальні дані оброблялися з урахуванням впливу термічних флюктуацій та переходу частинок до суперпарамагнетного стану. Методику застосовано при вивченні специфіки магнетних властивостей системи нанокристалів високоанізотропного гексагонального фериту барію.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача