Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. В. Петров, В. М. Пузиков, А. А. Крючин, И. В. Горбов
«Оптические диски для долговременного хранения информации »
0825–0832 (2009)

PACS numbers: 42.40.Ht, 42.79.Vb, 61.72.Ff, 81.15.Jj, 81.16.Mk, 81.65.Cf, 85.40.Hp

Розглянуто технології виготовлення оптичних дискових носіїв, які призначені для довготермінового зберігання інформації. Показано, що використання сапфірових підкладок дозволяє створити носії, на яких прогнозований термін зберігання даних становить тисячі років. Розглянуто способи формування наноструктурного рельєфу на поверхні високостабільних матеріялів. Представлено експериментальні результати досліджень процесу запису інформації на оптичні диски з сапфіровими підкладками.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача