Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. В. Максимчук
«Процессы взаимодействия биохимических комплексов с поверхностью пленки нанокристаллического оксида церия »
0813–0824 (2009)

PACS numbers: 81.07.Bc, 82.47.Rs, 82.65.+r, 85.30.Tv, 87.80.Kc, 87.80.Qk, 87.85.fk

На основі теорії зв’язувальних центрів (site-binding theory) досліджено фізико-хемічні процеси, що відбуваються на поверхні плівки нанокристалічного оксиду церію при взаємодії з біохемічними комплексами. Виконано дослідження ЙСПТ (йонно-селективних польових транзисторів) з діелектриком на основі нанокристалічних плівок оксиду церію для створення чутливих, стабільних і надійних біосенсорів. Дослідження прохідних та вихідних характеристик ЙСПТ з різним типом діелектрика (SiO2–Si3N4 та нанокристалічний CeOх) показало збільшення рН-чутливости за струмом стікання ЙСПТ з CeOх-діелектриком завдяки високій густині поверхневих чутливих центрів (до 1020 м?2), високим значенням діелектричної проникности (????26) та ширини забороненої зони (3,6 еВ) оксиду церію, що призводить до зменшення струмів втрат через діелектрик. Показано результати застосування ЙСПТ з нанокристалічною плівкою CeOх у високоспецифічних імунних біосенсорах токсичности, принцип дії яких базується на зміні рН в результаті утворення імунного комплексу між антитілом та мікотоксином.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача