Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. А. Заболотный, Ю. М. Барабаш, О. П. Дмитренко, Н. П. Кулиш, Э. Л. Мартинчук, Н.И.Соколов, Ю. И. Прилуцкий, А. П. Оласюк
«Трехуровневая модель фотоиндуцированных структурных изменений в реакционных центрах биомолекул »
0803–0812 (2009)

PACS numbers: 42.50.Wk, 81.07.Nb, 82.30.Fi, 82.39.Jn, 87.15.A-, 87.15.ht, 87.80.Cc

Досліджуються фотоіндуковані зміни структури молекулярного комплексу реакційного центру (РЦ) пурпурової бактерії Rhodobacter sphaeroides в процесі внутрішньомолекулярного переносу електрона. Встановлено, що після відключення збуджуючого світла залежність від часу константи швидкости повернення електрона з акцептора на донор РЦ має S-подібний характер. Запропоновано трирівневий модель електронного транспорту. Виконано аналізу зміни вбирання розчину РЦ в рамках трирівневого моделю. Одержано рівнання, що визначає відношення заселености електронних рівнів первинного й вторинного хінонів при освітленні РЦ. Розв’язок цього рівнання навіть у стаціонарному випадку не має Больцманнового характеру і залежить від інтенсивности збуджуючого світла.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача