Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. Пустовит
«Особенности кооперативной эмиссии света группой диполей, расположенных вблизи металлической наночастицы »
0785–0791 (2009)

PACS numbers: 32.50.+d, 73.20.Mf, 78.45.+h, 78.67.Bf

У роботі розглядається процес радіяційного й нерадіяційного згасання коливань шару молекуль-диполів, розташованих поблизу маленької наночастинки золота. Запропоновано нове визначення механізму ефекту Діке для кооперативного випромінення ансамблю молекуль поблизу наночастинки. Показано, що енергія, випромінена системою N молекуль, усього лише в три рази більша ніж енергія, випромінена однією молекулою, що перебуває біля наночастинки.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача