Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

І. В. Короташ, Е. М. Руденко, Г. П. Приходько, Ю. М. Нікіфоров, О. І. Ржешевська
«Особливості взаємодії мікрохвильового випромінення зі структурами вуглецевих нанорурок »
0777–0784 (2009)

PACS numbers: 07.57.Kp, 72.30.+q, 78.70.Gq, 81.05.ue, 81.07.De, 84.40.-x, 85.35.Kt

В діяпазоні частот 1,5?2 ГГц досліджено взаємодію електромагнетного випромінення мікрохвильового діяпазону зі структурами вуглецевих нанорурок, допованими в діелектричні матриці (флюоропласт-4). Виявлено просторову анізотропію величини згасання А мікрохвильового сиґналу, яка вказує на існування ефекту самоорганізації наноструктур зі зниженою просторовою вимірністю.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача