Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. М. Нищенко, В. В. Анiкеєв, Є. А. Цапко, Г. П. Приходько, Ю. І. Семенцов
««Захоплення» позитронів вуглецевими нанорурками в композиті на основі поліпропілену »
0769–0776 (2009)

PACS numbers: 61.48.De, 61.72.Hh, 61.80.Fe, 71.60.+z, 78.70.Bj, 81.07.De, 82.30.Gg

Методою електронно-позитронної анігіляції вивчено електронні властивості поліпропілену (ПП), вуглецевих нанорурок (ВНР) і композитів на їх основі в інтервалі концентрацій від 0 до 5 ваг.% ВНР. Характерною особливістю спектрів кутової кореляції анігіляційного випромінення (ККАВ) для композитів на основі ПП є наявність у них чотирьох компонент — вузького (ВҐ), середнього (СҐ) і широкого (ШҐ) Ґавсіянів і параболічного внеску (ПВ). ВҐ обумовлений анігіляцією позитронів із зв’язаного воднеподібного стану — позитронію. У чистому ПП ПВ немає, і ККАВ є суперпозицією 3-х Ґавсіянів. При 0,5 ваг.% ВНР у ПП з’являється ПВ у ККАВ. Внесок ВҐ спостерігається в чистому ПП і композитах ПП–ВНР (до 3 ваг.% ВНР включно). Аналіза результатів показує, що в досліджених композитах переважна більшість позитронів (до 97%) анігілює у ВНР, електронні властивості яких істотно модифікуються оточенням ПП.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача