Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. В. Щур, З. А. Матысина, С. Ю. Загинайченко
«Концентрационный распад твердого раствора фуллеренов на фазы разных структур. Равновесные концентрации фуллеренов в ромбоэдрической и простой кубической фазах смешанного фуллерита »
0749–0768 (2009)

PACS numbers: 61.48.De, 64.60.Ej, 64.75.Nx, 65.40.gd, 81.05.ub, 81.30.Mh, 82.60.Lf

Розроблено статистичну теорію фазового розшарування змішаного фуллериту з утворенням фаз ромбоедричної і простої кубічної структур. Розраховано температуру фазового переходу. Побудовано діяграму стану. Установлено температурні залежності рівноважних концентрацій фуллеренів у фазах.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача