Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. И. Демченко, А. П. Стовпченко
«Исследование влияния углеродных наночастиц на структуру и упрочнение алюминиевых композитов »
0739–0747 (2009)

PACS numbers: 61.72.Ff, 62.20.Qp, 62.23.Pq, 81.05.Ni, 81.40.Lm, 81.65.Lp, 82.60.-s

В роботі досліджено фазовий склад, мікроструктуру та твердість литого композиційного матеріялу з алюмінійовою матрицею, яку зміцнено вуглецевими нанорурками. Наведено результати термодинамічних розрахунків рівноваги можливих реакцій між компонентами системи. Вивчено деякі особливості пластичної деформації.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача